jueves, 16 de julio de 2009

Llibre "¿República, sí o no?" de J. Iglesias [Virus]

¿REPÚBLICA, SÍ O NO? Sobre las sociedades y las formas de gobierno: la propuesta del municipalismo

A pesar de l'amnèsia política propiciada per la Transició espanyola i de l'actual campanya de recuperació de la figura del rei i de la Monarquia com suposats garants de la democràcia, en els últims temps s'han multiplicat les manifestacions antimonárquiques i, en general, el qüestionament de l'estatus i la legitimitat del rei i la família reial. Les campanyes de repulsa a la monarquia, la crema de fotos de Juan Carlos I o els judicis a diversos mitjans de comunicació per mofarse de l'actual cap de l'Estat i la seua família han tornat a posar el règim monàrquic en dubte, més de tres dècades després que succeïra al dictador Francisco Franco.

No obstant això, s'acostuma a presentar la República com única alternativa possible a la Monarquia, tenint sempre com referència una imatge edulcorada del passat recent republicà. Les evocacions a la Primera i Segona República espanyoles tendeixen a oblidar que, a pesar dels avanços que van suposar en matèria social o del règim de llibertats generals, els governs republicans espanyols no van passar de ser règims parlamentaris sense vocació real d'acabar amb les profundes desigualtats econòmiques imperants en l'Estat espanyol. Tal com analitza José Iglesias en aquest breu assaig, les crides darrere d'una Tercera República espanyola i altres projectes republicans com el preconitzat per Julio Anguita no deixen de ser, en el fonamental, intents de constituir un règim similar a les democràcies parlamentàries europees, és a dir, un règim com el qual ja patim però sense la figura del rei. En cap d'aquests projectes es qüestionen les estructures de propietat i de repartiment de la riquesa, ni els mecanismes de decisió, per la qual cosa no poden ser alternativa per a ningú que aspire a un canvi radical respecte a les bases del sistema actual.

L'autor apunta en l'adreça del municipalisme com horitzó immediat de transformació cap a una societat descentralitzada, amb formes de democràcia directa i on s'afavorisca l'economia local, per a poder superar la crisi econòmica i ecològica cap a la qual ens arrossega el capitalisme José Iglesias Fernández és economista, membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa i de la Coordinadora Estatal contra l'Atur, la Pobresa i l'Exclusió Social "Baladre".

En els últims anys ha estat un dels principals animadors de la proposta i el debat entorn de la Renda Bàsica, rebutjant les posicions que pretenien reduir-la a un mer recurs assistencial. En aquest sentit, ha defensat en les seues possibilitats transformadores i radicals, el que ell mateix denomina la Renda Bàsica dels iguals. A més de ser co-autor i coordinador de diversos llibres relacionats aquest tema, també ha participat en el llibre "Viatge al cor de la bèstia. Un viatge per USA, Canadà i Quebec".

Preu: 6€
/ Preu amb enviament: 11'70€

No hay comentarios:

Publicar un comentario